Tư vấn giám sát xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp

Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát xây dựng – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp

10
Quý III/2008
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
  • 8.310.000.000 (VND)
Trái phiếu Chính phủ
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp