Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh, Khối thư viện- nhà nghỉ- hội trường- Trường Chính trị Tiền Giang.

Tên dự án:Khối thư viện- nhà nghỉ- hội trường- Trường Chính trị Tiền Giang
Tên gói thầu:Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733- fax: 073.872217
13/10/2008 đến 29/10/2008
1.000.000 (VND)
29/10/2008 14:00
29/10/2008 14:00