Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Tên dự án:Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế Long An số 36 Thủ Khoa Huân, phường 1, TXTA, Long An
09/10/2008 đến 24/10/2008
1000000 (VND)
24/10/2008 09:00
24/10/2008 09:00