Gói thầu số 2: Xây lắp, Thiết bị hệ thống chiếu sáng dự án xây dựng đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú

Gói thầu số 2: Xây lắp + Thiết bị hệ thống chiếu sáng – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú

1 gói thầu xây lắp
Qúy I năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
  • 649687000 (VND)
Vốn Ngân sách tỉnh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú