Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy chủ

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy chủ, Chuyển hệ thống email, Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ cài đặt

Tên dự án:Chuyển hệ thống email
Tên gói thầu:Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ cài đặt
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí – 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.7726001. Fax: 04.7726027
01/10/2008 đến 15/10/2008
500000 (VND)
15/10/2008 10:00
15/10/2008 10:00