Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – dự án sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Khải

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Khải

3
Đã thực hiện
14 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.513.740 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Khải