Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hà Nội – Địa chỉ: số 59B Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 37339972; Fax: (04) 37346844. 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 […]