Thông báo mời chào hàng của Huyên Bảo Yên: Mua bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, máy chiếu cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012 – 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm […]

Đấu thầu Mua sắm bàn ghế giáo viên và bàn ghế học sinh – Krông Pa, Gia Lai

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai mời đấu thầu Mua sắm bàn ghế giáo viên và bàn ghế học sinh phục vụ công tác dạy và học của các đơn vị trường Bậc học phổ thông, năm học 2012-2013.   A. Thông tin […]

Mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất – Cục Thuế tỉnh Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Kon Tum mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất trụ sở lắp đặt cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum   – Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kon Tum. – […]

Mời đấu thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục thuế huyện Mộ Đức

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG ĐỒ GỖ Chi cục thuế huyện Mộ Đức mời thầu Mua sắm đồ gỗ   – Tên Bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Mộ Đức – Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước. – Nguồn vốn: […]

Đấu thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời đấu thầu Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam – Tên bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Quảng Nam + Địa chỉ : số 37 đường Trần […]

Cung cấp và lắp đặt Bàn ghế làm việc, Tủ và Bàn ghế Hội trường – Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  CUNG CẤP BÀN GHẾ LÀM VIỆC VÀ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Cung cấp và lắp đặt Bàn, Ghế, Tủ làm việc và Hội trường.   –  Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh; – Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt […]

Đấu thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng cho Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO ĐẦU THẦU HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục thuế Nghệ An mời thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng tại Trụ sở làm việc Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế Nghệ An: – Tên gói thầu: […]

Mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường cho Kho bạc Nhà nước tại Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường   – Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp Bàn ghế hội trường. – Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên. – Hình […]

Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG BÀN GHẾ NỘI THẤT Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 12 bộ.    – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: Mua […]

Đấu thầu Cung cấp thiết bị nội thất cho Chi cục thuế huyện Côn Đảo

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Chi cục Thuế huyện Côn Đảo có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Nhà công vụ Chi cục thuế huyện Côn Đảo theo hình thức […]