Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt bộ bàn ghế hội trường tầng 3

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh – Địa chỉ: số 13 đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; –  Điện thoại: 039.3856763; Fax: 039.3857436. 2. Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2015 4. Chủ đầu tư: Ngân hàng […]