Mời Thầu: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị, Sửa chữa nhà điều hành sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Điện lực Miền Nam; – Địa chỉ:  số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Ban Quản lý dự án Điện lực […]