Kế hoạch đấu thầu cải tạo sửa chữa trụ sở Trung tâm nước sạch tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU   A. Thông tin chung: 1.Tên đơn vị Đăng ký thông báo: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bạc Liêu . – Địa chỉ: 463 đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. – ĐT: 0781.3780078; Fax: 0781.3780139. Email: pcerwassbaclieu@yahoo.com.vn 2.Tên công trình: Cải […]