Mời Thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Yên Bái

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu: Gói thầu số 8 – Bảo hiểm xây dựng công trình Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Yên Bái Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia […]