Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà A9 Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Bệnh viện Bạch Mai – Địa chỉ: số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: cải tạo, sữa chữa nhà A9-Bệnh viện Bạch Mai 4. Chủ đầu tư:  Bệnh viện Bạch Mai 5. […]