Mời Thầu: Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện nội tiết TW

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện nội tiết TW – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện nội tiết TW 5. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị y tế B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Cung cấp thiết […]

Mời thầu: Cung Cấp thiết bị y tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Nội tiết Trung ương – Địa chỉ: ngõ 215, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Nội tiết Trung ương 5. Tên gói thầu: Cung Cấp […]