Mời chào hàng: Mua sắm điều hòa: Điều hòa trung tâm phòng giảng dạy lớn, nhỏ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Tai Mũi họng TW – Địa chỉ: số 87 Giải Phóng, Đống Đa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 36290875. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Tai Mũi họng TW 5. Tên gói thầu:  Mua sắm điều hòa: Điều […]