Mời Thầu: Thi công xây dựng chống mối nhà điều hành, nhà khoa phục hồi chức năng

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Bệnh viện tâm thần Phú Thọ Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình: Chống mối nhà điều hành; nhà khoa phục hồi chức năng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Đầu […]