Mời Chào hàng: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng – Địa chỉ: Số 04 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể […]