Mời Thầu: Cung cấp cách điện trung hạ thế

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Phú Yên.  Địa chỉ: 104 Lê Lợi, phường 3, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3835176    – Fax: 057.3835373.  Mã số thuế: 0400101394008. Tên gói thầu: Gói thầu 03: Cung cấp cách điện trung hạ thế – Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa c – Nội […]