Mời Thầu: Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Thắng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở khối 6, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; –  Điện thoại: 0203 820 022; Fax: 0203 820 968. 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng […]