Mời chào hàng: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe & các hạng mục phụ trợ khác Trường tiểu học Hòa Xá

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa – Địa chỉ: thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 33 884 546. 2. Tên dự án: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe và các hạng mục phụ […]