Mời Thầu: Xây lắp cải taọ nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội – Địa chỉ: Đường 206 Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên; –  Điện thoại: 03212.222.008; Fax: 03213.997.586. 2. Tên dự án: Đầu tư […]