Mời Thầu: Cải tạo phòng học và các phòng làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Đại học Tài chính – Marketing – Địa chỉ:  306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 001); –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo và di dời cơ sở đào tạo 4. Chủ đầu tư:  […]