Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang, điều hòa Nhà hát kịch Việt Nam

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà hát Kịch Việt Nam – Địa chỉ: số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang phía sân khấu B, điều hòa và một số hạng mục khác của Nhà […]