Mời chào hàng: Xây dựng hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. – Điện thoại: 0203 840 031                                            Fax: 0203 840 031                                            – Email: contact-snv@laocai.gov.vn 2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống giám sát, đánh […]