Mời chào hàng: Chiến dịch truyền thông ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ:  176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08 38221144; Fax: 083822 9727. 2. Tên dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi […]