Mời Chào hàng: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa Hồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa Hồng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa […]