Chào giá cạnh tranh: Mua muối I ốt và giống ngô lai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan:  Phòng Dân tộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum Địa chỉ:  Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 060.3848.199 2. Tên dự án: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 102/QĐ-TTg thuộc nguồn vốn chương trình 102/CP  năm 2015 […]