Mời chào hàng: Trang thiết bị luyện tập và trang thiết bị hỗ trợ trung tâm Thể dục thể thao

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định – Địa chỉ: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Đựng Công Trình Quận 3, số 345 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. HCM –  Điện thoại: 083 8327320 2. […]