Mời chào hàng: Xây lắp, tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa – Địa chỉ: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, […]

Mời chào hàng: Xây lắp, Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: ủy ban Nhân dân xã Hương Vinh – Địa chỉ: Văn phòng ùy ban Nhân dân xã Hương Vinh, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn […]