Chi cục DS – KHHGĐ, Yên Bái – Mua sắm thiết bị phục vụ công tác

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị :Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái Điện thoại/Fax/E-mail:029 3852590/029 3852590/loandsyb@gmai.com 2. Tên dự án : Mua sắm tài sản phục vụ công tác 3. Tên […]

Chào hàng cạnh tranh – Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Văn Bàn

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH   A-Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1-Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai – Địện thoại: 020 […]

Chào hàng mua bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, máy chiếu cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012 – 2013 của Huyện Bảo Yên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm […]

Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu    1. Tên bên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 2. Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt máy chiếu   3.  Tên dự […]

Mời đấu thầu cạnh tranh thực hiện báo cáo ngành hàng Thị trường cà phê Nhật Bản

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Mời đấu thầu Báo giá cạnh tranh thực hiện báo cáo ngành hàng Thị trường cà phê Nhật Bản   Để phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại có nhu cầu thuê đối tác thực hiện báo cáo ngành hàng thị […]

Huyện Trung Chải mời thầu chào hàng chương trình 135 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Trung Chải – Địa chỉ:  Xã Trung Chải –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0973.634.660. 2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 […]