Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây NguyênGói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệmThuộc Dự án “Mua sắm thường xuyên năm 2007”Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Bên mời thầu: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây NguyênHình thức đấu […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVA

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVATên dự án:Kế hoạch mua sắm tài sản cố định bổ sung năm 2007 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak Tên gói thầu:Mua sắm máy phát điện 300 KVA Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng Hình thức lựa chọn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếuTên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (2) Tên gói thầu:Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếuTên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (1) Tên gói thầu:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương […]

Mua sắm máy phát điện 300 KVA

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVATên dự án:Kế hoạch mua sắm tài sản cố định bổ sung năm 2007 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak Tên gói thầu:Mua sắm máy phát điện 300 KVA Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng Hình thức lựa chọn […]