Mời đấu thầu mua sắm Trang thiết bị Nhà khách UBND huyện Phú Thiện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NHÀ KHÁCH   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ […]

Mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất – Cục Thuế tỉnh Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Kon Tum mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất trụ sở lắp đặt cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum   – Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kon Tum. – […]

Mời đấu thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục thuế huyện Mộ Đức

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG ĐỒ GỖ Chi cục thuế huyện Mộ Đức mời thầu Mua sắm đồ gỗ   – Tên Bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Mộ Đức – Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước. – Nguồn vốn: […]

Đấu thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời đấu thầu Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam – Tên bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Quảng Nam + Địa chỉ : số 37 đường Trần […]

Đấu thầu xây lắp toàn bộ công trình, thiết bị nội thất Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NỘI THẤT  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu chuẩn bị thực hiện Gói thầu số 09 xây lắp toàn bộ công trình + thiết bị nội thất   Chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu Địa […]

Mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường cho Kho bạc Nhà nước tại Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường   – Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp Bàn ghế hội trường. – Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên. – Hình […]

Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ cho Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT GIƯỜNG NGỦ CÔNG VỤ Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ   Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ”. Tên dự […]

Đấu thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng cho Chi cục Thuế huyện Bắc Bình

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT VĂN PHÒNG Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mời thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng   – Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. – Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất […]

Mời đấu thầu Mua sắm Giá kê đa năng năm 2012 cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA GIÁ KỆ ĐA NĂNG Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu Mua sắm Giá kê đa năng năm 2012.   1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên. 2. Tên gói thầu: Mua sắm Giá kê đa […]

Đấu thầu Cung cấp thiết bị nội thất cho Chi cục thuế huyện Côn Đảo

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Chi cục Thuế huyện Côn Đảo có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Nhà công vụ Chi cục thuế huyện Côn Đảo theo hình thức […]