Mời chào hàng: Mua sắm máy chủ, máy vi tính và các trang thiết bị kèm theo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận – Địa chỉ: 13 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 5. Tên gói thầu: Mua sắm […]