Mời Chào hàng: Cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm và bảo hành thiết bị cho Hệ thống Bảo mật

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội 5. Tên gói thầu: Dịch vụ cập nhật phần mềm […]