Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Cục thuế thành phố Hải Phòng – Địa chỉ: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng –  Điện thoại: 0313.836095 2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc […]