Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe chở mủ cao su chuyên dùng cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn 2. Tên công trình: Công trình đầu tư thiết […]

Mời chào hàng: cung cấp 02 xe chở mủ cao su của Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông – Địa chỉ: Xã Ia Đrăng – Huyện ChưPrông – Tỉnh Gia Lai – Điện thoại/Fax/E-mail: 0593 790023/ 0593 790024 2. Tên dự án : Công trình đầu tư thiết bị năm 2014 3. Loại […]