Mời Chào hàng: Đầu tư mua phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin – Địa chỉ: số 565 Đuơng Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội; –  Điện thoại: 04 38543585;  Fax:04 38543164. 2. Tên dự án: Đầu tư phần mềm thiết kế phục […]