Mời chào hàng: Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc – Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; –  Điện thoại: (0613) 740715, Fax : (0613) 741791, email: khthbvxl@gmail.com. 2. Tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện đa khoa […]