Mời chào hàng: Mua cây giống

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trong tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh – Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. –  Điện thoại: 0333.835598; Fax 0333.835598. 2. Tên gói thầu: Mua cây giống 3. Tên dự án: Mô hình trồng cây Chùm ngây […]