Mời chào hàng: Mua cột bê tông ly tâm 8mF400 để triển khai các tuyến cáp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Chi nhánh Viettel Bình Phước – Tập đoàn viễn thông Quân Đội – Địa chỉ: số 818 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. –  Điện thoại: 065.16250060; Fax: 065.16250025 2. Tên gói thầu: Mua cột bê tông ly […]