Mời chào hàng:Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng – Địa chỉ: Số 43-45, đường Thanh Sơn, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. –  Điện thoại: 05113.532419; Fax: 05113.824908 2. Tên gói thầu:  Gói thầu 1: Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh […]