Mời Chào hàng: Mua sắm thiết bị công trình Bể bơi – Học viện Biên phòng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Biên phòng – Địa chỉ: phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Bể bơi – Học viện Biên phòng 4. Chủ đầu tư: Học viện Biên phòng 5. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: […]