Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế bộ lọc hơi cho 04 tủ hút ESCO và BS 120

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 – Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng. –  Điện thoại:                                       […]