Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục thuế thành phố Hải Phòng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Cục thuế thành phố Hải Phòng – Địa chỉ: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng –  Điện thoại: 0313.836095 2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục thuế thành phố Hải Phòng 3. […]

Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Cục thuế thành phố Hải Phòng – Địa chỉ: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng –  Điện thoại: 0313.836095 2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc […]

Mời chào hàng: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 – Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng –  Điện thoại:  2. Tên gói thầu:  –  Gói thầu 1: Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ ấm nuôi cấy vi […]

Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế bộ lọc hơi cho 04 tủ hút ESCO và BS 120

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 – Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng. –  Điện thoại:                                       […]