Mời Chào hàng: mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Truờng Đại học Phòng cháy chữa cháy – Địa chỉ: 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội; – Điện thoại/Fax: (04) 3553 0725. 2. Tên dự án: mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2015 4. Chủ đầu tư: Truờng Đại học Phòng cháy […]