Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, gia ẩm tỉnh Bến Tre

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty thuốc lá Bến Tre Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, gia ẩm cho Phân xưởng vấn – Thành phẩm Dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bj điều hòa không khí, gia ẩm cho Phân […]