Mời chào hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn Nhà máy Đạm Cà Mau

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Địa chỉ: Lô D Khu Công nghiệp Phường 1, đường Ngô Quyền, Cà Mau, tỉnh Cà Mau; –  Điện thoại: 0780.3819000; Fax: 0780.3590501 (Tên người liên lạc: ông Trần Hồng Hà, Số máy […]