Mời Chào hàng: Mua sắm 02 xuồng cao tốc hợp kim nhôm VNSX Model: HA 620

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Vườn Quốc gia Vũ Quang – Địa chỉ: TT Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; –  Điện thoại: 0393.814024 – 0912.411107; Fax: 0393.814024. 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Vũ Quang 4. Chủ đầu tư:  Vườn Quốc gia […]