Mời chào hàng: Dịch vụ trang trí tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) năm 2017

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI Địa chỉ: Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai Điện thoại: 02143.830327       Fax: 02143.830003 Mã số thuế: 5300317078 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Dịch vụ trang trí tổng thể […]

Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa – Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai; – Điện thoại:   0203871234 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền […]

Chào hàng: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

 A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan:Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa – Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai. – Điện thoại:   0203900119 2. Tên dự án: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa […]

Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn y tế cho trạm Y tế xã Lao Chải, Bản Phùng, Tả Giàng Phìn

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Y Tế huyện Sa Pa – Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai; – Điện thoại:   0203872880 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn y tế cho trạm Y tế xã Lao Chải, Bản Phùng, […]