Mời chào hàng: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com Mã số thuế: 5500372904 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản […]

Mời chào hàng: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.847.436           Fax: 0223. 847. 292 – Mail: tranvanlinhtb@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất […]

Chào hàng cạnh tranh: Mua giường tầng cho học sinh bán trú các đơn vị trường huyện Sốp Cộp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp – Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn la – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223878211/Cacphongbansopcop@gmail.com 2. Tên dự án : Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án […]

Mời chào hàng: Mua giường tầng sắt thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp

A. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp – Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn la – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223878211/Cacphongbansopcop@gmail.com 2. Tên dự án : Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án […]